Tiden går snabbt och snart knackar vintern åter igen på dörren. Förra vintern var relativt snöfattig i Stockholm och det var inte så mycket takskottning att tala om. Däremot har det sett ut så i Stockholm den senaste åren: att varannan vinter har varit snörik och enligt prognoserna ser årets ut att bli kall.

Nu under hösten har vi varit ute och gjort takbesiktningar på de fastigheter som tecknat avtal inför vintern. Man kontrollerar att taksäkerheten är god. Att takstegar och andra skyddsdetaljer sitter fast ordentligt och att det finns bra infästningspunkter för säkerhetslinorna som används vid skottningen. Men först och främst görs besiktningen för att se att det inte finns några synliga skador på taken. Har det varit skottningen under vintern så görs det även en besiktning på våren, och skulle det visa sig att vi orsakat någon skada, så åtgärdar vi det. Vi använder alltid plastspadar och gummiklubbor så det som kan hända är att en eller annan panna gör sönder på tegeltaken.

Som vanligt är våra avtalskunder alltid prioriterade. Vi rekommenderar att man redan nu tecknar avtal inför årets säsong, så vi kan garantera att snöröjningen utförs i tid.

Hoppas vi hörs av senare i vinter!

This entry was posted in Nyheter.

Kommentera