På Sjötorpsbrinken 6A i Hässelby södra villastad håller man på med nybyggnation av två radhus. Under vintern har arbetet kunnat fortgå obehindrat eftersom de varit skyddade av två bastanta väderskydd.

Väderskydden tål mycket men måste samtidigt skottas rena från snö. Därför har snöskottning.nu regelbundet varit där och skottat under vintern. Igår var det dags igen. Duken på taket blir i regel mycket hal så det gäller att jobba rätt med skyddsutrustning i form av linor och säkerhetsselar. Efter ett hårt arbetspass var taken snöfria igen och hantverkarna kunde fortsätta att med byggnationen i lugn och ro.