Under mellandagarna ryckte Snöskottning.nu ut till Sjövägen 11 i Tumba. Eftersom det hade snöatt mycket de senaste dagarna hade ett tjockt lager snö bildas på taket. Själva huset var en större villafastighet och taket var i behov av att skottas omgående för att inte taket skulle skadas.

Det är oftast viktigt att skotta av ett tak i tid i förebyggande syfte. Redan nu i början av januari har det hänt att flera väderskydd och andra tak i Stockholm har rasat in på grund av tjocka lager snö.