Fackförbundet Byggnads tidning, byggnadsarbetaren, skrev en bra artikel i novembernumret om oseriösa aktörer inom snöskottningsbranschen.

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare har kontaktat stora plåtfirmor för att få hjälp med snöskottningen. De har sen lejt ut jobbet till andra firmor som i sin tur har en lång kedja med underentreprenörer under sig. I slutändan har utländska gästarbetare stått och skottat taken helt utan skyddsutrustning och med svart lön.

Kristian Lönnström, Bygginspektör på Arbetsmiljöverket. Kommenterar arbetsförhållandena bland de utsatta snöskottarna på följande sätt:

“De riskerar sina liv för bostadsrättsföreningar och företag som inte bryr sig om vem som faktiskt står på taket”

Tyvärr har oseriösa aktörer och svartarbete länge varit ett problem inom snöskottningsbranschen. Vi rekommenderar därför att man alltid anlitar ett seriöst företag som jobbar enligt säkerhetsföreskrifterna och har behörighet att utföra arbeten på hög höjd.