Kostnaderna för fotgängare som skadar sig vid halkolyckor uppgår till flera miljarder varje år. Mest rör det sig om produktionsbortfall. I vinter har akutmottagningarna i Stockholm haft en anstormning av folk som ramlat och slagit sig illa. Att operera ett lårbensbrott kostar till exempel mycket pengar.

Problem med halka kan förebyggas om man sandar vägarna bättre. Men oftast försöker kommunerna spara in på kostnaderna, men det blir uppenbarligen dyrare för samhället i längden. Hala vägar ger också stora kostnader i form av inställda bussar med kollektivtrafiken. I måndags stod SL:s busstrafik stilla i bland annat Danderyd, Täby, Märsta och Söderort.