Det finns fortfarande mycket snö och istappar som riskerar att falla ned från taken i Stockholm. Att sätta upp varningsbockar är bara en högst tillfällig lösning. Speciellt istappar bör tas bort omedelbart. De kan bildas mycket snabbt på grund av det mildare vädret som varit de senaste dagarna. – Generellt finns det en ökad risk för tung snö som kan orsaka takras och istappsbildning, säger Johan Groth som är meteorolog vid Storm Geo Centre till Aftonbladet.

Snöskottning.nu har haft fullt upp de senaste veckorna. I framförallt Stockholmsinnerstad där det finns störst risk för snö att falla ned och skada fotgängare.