För alla som skrivit avtal med oss gör vi alltid en okulärbesiktning av yttertaket inför vintern. Besiktningen görs för att dokumentera eventuella skador samt kartlägga faktorer som har betydelse för snöskottningen, som exempelvis infästningsmöjligheter för säkerhetslinorna.

Efter vinter gör man en återbesiktning av yttertaket för att se att inga skador uppkommit till följd av snöskottningen.

Det har varit en ovanligt mild början av december men snön väntas komma nu i mitten av månaden.

Bilden nedan är från en fastighet i Gärdet.