På grund av de senaste dagarnas kraftiga snöfall ryckte idag snöskottning.nu ut på ett akutuppdrag på Friherrevägen i Hässelby.

Fasaden på fastigheten håller på att renoveras. För att kunna arbeta i den kraftiga kylan har man klätt in byggnadsställningen i plast. Nu hade snö och stora isblock samlats på plasttaket och hotade att ramla ned och skada fasaden men det var även fara för tredje man på backen.

Problemet åtgärdades snabbt då gatan spärrades av och snö och is avlägsnades från byggnadsställningens plast samt delar av taket närmast entrén.